divendres, 27 de febrer de 1998

El Manual Digest a la primera il.lustració de l'andorranitat (sac-087.doc)


El Manual Digest, del qual en commemorem els 250 anys de la seva aparició enguany 1998, constitueix el primer gest d’una conscient i volguda il.lustració de la realitat o cosa andorrana, això és: l’andorranitat.

Aparició incentivada segurament i com bé s’ha apuntat, per la consolidació i afirmació de les realitats estatals veïnes França i Espanya, però amb el matís important de venir motivada per la necessitat de “donar llum a l’enteniment” de la realitat andorrana als propis andorrans davant els canvis geopolítics en l’entorn del país i no pel fet d’ensenyar als altres, als veïns, què és Andorra.

No es tracta de pensar que el Manual Digest apareix com a fruit d’un context il.lustrat d’Andorra o del Pirineu sinó que l’aparició del Manual Digest és un acte il.lustrat per sí, en un context evidentment no il.lustrat però sí amb voluntat d’il.lustració almenys sobre aquest punt (acord del Consell General de l’època, d’encarregar el Manual, llavors Comú General).

Aquest Manual havia de servir per conèixer i perpetuar o fixar el coneixement de privilegis i usos i l’essència i la litúrgia de les institucions i la cosa pública andorrana així com de destil.lar-ne l’esperit amb una clara destinació específica interna per als propis andorrans.

La il.lustració entesa com a instrucció o com a motiu d’adquirir cultura.

El Manual Digest és un acte de plasmació de la cultura institucional, política i jurídica andorrana de l’època i alhora un acte d’instrucció per als responsables de la cosa pública. D’aquí la seva condició conscient de Manual o guia o llibre que conté les nocions essencials d’una matèria i que en facilita una consulta ágil i ràpida. I d’aquí la seva vocació de Digest o recull o col.lecció de les decisions del dret (no romà sinó andorrà).

La vàlua del Manual Digest com a referent històric comú pel relligament de les successives generacions d’andorrans amb responsabilitats públiques és innegable. I avui ho és per tots els andorrans com a referent històric comú amb l’andorranitat, tant si es vol esguardar en el passat com si es vol projectar al futur.

El record, avui, del Manual Digest i del seu autor Antoni FITER i ROSSELL, vol ser un petit homenatge a la persona i a l’inestimable treball que de manera senzilla però també conscientment amb ànim d’il.lustració, va fer per la cultura andorrana de tots els temps, des del segle XVIII, com un menairó més al servei del poble andorrà.Antoni POL
Vocal de la SAC