dimarts, 3 d’octubre de 2000

Per un butlletí mensual de conjuntura indispensable (arti-034.doc)
El Butlletí Mensual de Conjuntura del Servei d’Estudis del Ministeri de Finances del Govern va pel camí de complir els set anys d’existència i la seva utilitat i aportació al coneixement de la realitat andorrana actual és indiscutible.

La seva periodicitat mensual li dóna un valor afegit que cap altre recull d’estadístiques fins a la data de la seva aparició havia aconseguit. Així es tracta d’aportar un seguit de dades i la seva renovada actualització.

Cal celebrar els esforços fets durant aquests sis anys i, al marge de la consolidació del Servei d’Estudis, pel que fa concretament al BMC ha suposat la incorporació d’un nou apartat d’informació (turisme) i l’ampliació en 5 aspectes estadístics nous, deixant de banda la incorporació de gràfics entenedors així com bibliografia i un canvi de maquetació i un altre del color de referència de la publicació.

No obstant i després de sis anys de camí i presència s’hauria de fer un esforç per a millorar alguns aspectes que estan al seu abast o altrament i en lloc de ser una publicació oficial de referència indispensable esdevindrà un document testimonial.

La vitalitat en el desenvolupament de la societat andorrana actual també s’hi hauria de veure reflectit, i penso que el BMC té en aquests moment tres reptes assumibles i indefugibles si vol continuar sent el que hauria de ser.

Els nombrosos espais blancs que hi ha dins la publicació haurien de ser omplerts amb les dades de que es disposa, i que no apareixen, acabant per exemple de precisar qui són els “altres” en un esforç de detall que als nivells i escala en que ens movem al nostre país també són útils i permeten altres “lectures”, inclús prenent un interés estrictament limitat a l’economia també són necessaris. Detallar (els “altres” i en general) totes les dades donades al màxim nivell possible seria el primer repte.

Al final de cada apartat seria bo que hi aparegués el resum de l’evolució en els anys precedents amb dades i gràfic.

El segon aspecte ha de ser l’ampliació de dades a noves àrees d’interés i en crear “nous” àmbits d’estadística dins de cada apartat (en població naixements i defuncions, distribució de la població per parròquies i pobles, etc.) Aquest aspecte requereix certament de la col.laboració de les institucions i entitats fornidores de les dades però el Servei d’Estudis hauria d’encaminar i demanar a aquestes els resultats sobre determinats aspectes que consideri els més indicats i representatius per a informar sobre la conjuntura.

El tercer aspecte hauria de ser la incorporació de comentaris i anàlisis de les dades més representatives a través de com a mínim un editorial mensual i col.laboracions puntuals sempre que sigui possible, així com la reproducció de dades sobre aspectes de la realitat puntuals i sense continuïtat (fires ...); i el referenciament de tot plegat amb les economies de l’entorn que més ens afecten.

Faig el desig que cada mes puguem disposar d’un BMC que es renovi i ens sorprengui i ens el faci no només el testimoni d’una realitat de la societat andorrana sinó l’estri indispensable per a poder intervenir en la mateixa. I no em refereixo a millores en el disseny o qualitat de la presentació (que pot reduir-se si cal econòmicament) sinó a un contingut més detallat, més dens, més complet i si és possible amb interpretacions annexes.Antoni POL