dilluns, 31 d’agost de 1998

Presentació XI Diada Andorrana 1998. L'aprofitament dels recursos naturals. (sac-093.doc)


Benvinguts a una nova edició de la Diada Andorrana, la XI, que la SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES organitza dins del marc de la UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU, enguany en la seva XXX edició.

Us agraïm a tots els presents, de manera particular als ponents i també als assistents i mitjans de comunicació la bona disponibilitat per compartir aquest dia amb nosaltres a Prada de Conflent i també agraïm el patrocini, ja esdevingut tradició, del Banc Agrícol i Comercial d’Andorra i el suport del Govern a través del Ministeri d’Educació, Joventut i Esports.

Per introduir-nos al tema d’enguany permeteu-me que tot aprofitant la commemoració enguany del 250è aniversari del Manual Digest de l’Antoni Fiter i Rossell, faci un petit equilibri relacionant aquell, el Pla Estratègic de 1993 i el tema d’Andorra i l’aprofitament dels recursos naturals.

El Manual Digest a part d’una introducció geogràfica i descriptiva del país que podriem considerar com a una descripció de les capacitats del país, planteja finalment unes estratègies a seguir en les seves Màximes 24 i 25 que em permeto llegir, “Vetllar amb cuidado sobre les necessitats de la terra remediarlas y prevenirlas”, “Procurar que los individuos delas Valls Cultivian sas terras; a fi de que ellas estigan abastadas, la primera cosa de blat. Es Consecutoria dela maxima antecedent”.

Gairebé 250 anys després el Pla Estratègic donarà com a estratègies a seguir en la política de Medi Ambient les següents:

- “S’ha de començar per desenvolupar una legislació avançada que reguli entre d’altres, el tractament i el reciclatge de residus i que prevegi la reducció de la pol.lució de l’aire, del sòl i de l’aigua. També cal desenvolupar les línies directrius referents al comportament de l’Administració envers el medi Ambient.
- Són necessàries accions directes encaminades a netejar la natura.
- Andorra disposa d’un patrimoni artístic que realça encara més el valor i la qualitat de la natura i que per tant s’ha de protegir (per exemple, les esglésies romàniques).
- Per tal que les accions dutes a terme no siguin excepcionals és primordial promoure un cert pensament ecològic a Andorra. Una mesura possible seria la creació d’un parc d’atraccions de temàtica ecològica.
- Finalment cal definir una política agrícola aplicada per l’Estat que substitueixi la situació actual del conreu del tabac, tot incitant les activitats agrícoles i ramaderes que corresponguin als objectius mediambientals i de bellesa del paisatge definits per l’Estratègia i que permetin obtenir productes andorrans de qualitat.”

Són dues mostres representatives del pensament andorrà sobre la qüestió en el curs de 250 anys que, ben segur, es completarà i precisarà amb el que avui i aquí es dirà.


Antoni POL