dijous, 28 d’octubre de 2004

Editorial SAC. La recerca a Andorra. (sac-307.doc)


Determinar la situació actual, la repercussió i les perspectives de la recerca a Andorra serà l’objectiu de les desenes jornades de la SAC que tindran lloc el dissabte 27 de novembre d’enguany a la Sala d’actes del nou centre cultural La Llacuna del Comú d’Andorra la Vella.

Conèixer els organismes que se n’ocupen, ja sigui a nivell públic com privat; les estructures que la fomenten, recolzen, canalitzen i coordinen; les polítiques i el marc legal per a la R+D, és a dir recerca i desenvolupament del coneixement; quines són les àrees en que se’n fa; quines en les que caldria fer-ne; quins recursos s’hi destinen i quines repercussions té; i quines perspectives hi ha dins del nostre país en aquest camp ...

El coneixement, com a recurs de futur, inesgotable, deslocalitzat, d’interès global i d’alt valor afegit, podria ser un dels possibles àmbits clau a la tan preuada i predicada diversificació econòmica d’Andorra. La consciència sobre la importància de la recerca a tots els nivells és indispensable per a poder activar els mecanismes que permetin el desenvolupament d’unes bases i una estructura eficients i rendibles per a tota la societat andorrana.


Antoni POL
Coordinador de les jornades de la SAC