dilluns, 23 de febrer de 2004

La Casa Lacruz (Escaldes) i Josep PUIG i CADAFALCH (arti-113.doc)


En el número 2 de la Revista Arquitecturandorra es deia que l’edifici de l’Hotel Termes conegut com a Casa Lacruz i després Casa Ribó a Escaldes fou fet segons plànols de l’arquitecte Josep PUIG i CADAFALCH. Com a complement a allò dit es reprodueix alguns documents cedits per la filla Sra. Lluïsa CUNILL de RIERA concretament dos plànols amb plantes i seccions esquemàtiques, cinc cartes entre el client i l’arquitecte, dues relacions de materials de ferro i fusta, unes notes d’honoraris tècnics i una relació d’estades a Andorra d’en Puig i Cadafalch.


APS