dilluns, 24 de setembre de 2007

L’organització professional i l’obertura d’Andorra (arti-141.doc)


L’arribada al Consell General del projecte de llei dels col.legis i associacions professionals, és una peça més, en la caixa d’eines que necessita dur amb ella, per fer front amb garantia al futur, el complex entramat actual de la societat andorrana.

Si l’any 1977 es va fer una primera regulació genèrica dels professionals liberals, és hora ja, 30 anys després de regular els col.lectius dels professionals liberals en coherència amb el marc legal que els determina i obliga. I regular tant en el sentit de diferenciar-los de la resta de col.lectius professionals que també han de disposar del seu corresponent marc d’actuació com a associacions empresarials que són, autònomes o societàries, com en el sentit no de limitar-les i constrenyir-les sinó d’emmarcar-les per poder créixer i desenvolupar-se.

Perquè el futur de la nostra societat continua passant per l’obertura del país a l’exterior, conscientment volguda des del segle XIX i només poguda iniciar en una primera fase, al segle XX. Fase que va consistir en permetre l’entrada de béns i persones per implantar-se a Andorra.

Avui, la segona fase d’obertura ha de permetre tant l’entrada d’empreses i serveis exteriors com la sortida d’empreses i serveis d’Andorra cap a l’exterior.

Exterior que, certament, és tot el món, però en especial la Unió Europea i molt particularment el nostre entorn immediat, els 100 quilòmetres que envolten Andorra.

Aquest territori immediat està esperant que Andorra el lideri econòmicament. A canvi dels nostres recursos humans i econòmics ens ofereix els seus recursos territorials i la possibilitat d’equilibri del nostre país en els nous llindars de desenvolupament que tots desitgem per Andorra.

Estendre la nostra base econòmica a una zona més àmplia ha de permetre no només enfortir-la sinó preparar-la per poder anar més amunt en creixement i desenvolupament. Abans però d’obrir les portes, de bat a bat, cal veure que els que són a dins estiguem preparats i degudament equipats. I això tant en el sentit de poder resistir l’impacte dels qui entrin com de poder sortir sent més competitius.

La llei ha de permetre que els col.lectius puguin dissenyar-se per a fer front a aquest futur en el seu doble vessant.

I les portes hauran d’obrir-se, finalment, quan tots, o la majoria, hagin pogut preparar-se degudament.

Polítics i professionals haurem de ser àgils, còmplices i atents per no només crear el nou i més convenient marc legal, sinó per desenvolupar-lo també de manera convenient i efectiva.

Antoni POL i SOLE